IT Services

Kao sistem integrator vam u saradnji sa partnerima možemo ponuditi uslugu kompletnog i proaktivnog održavanja informaciono-komunikacionog sistema u vašoj kompaniji bez obzira na veličinu organizacije. Obzirom da naša distributivno-servisna mreža pokriva ceo Balkan usluge su raspoložive i u regionu.

Lokalni izazov – globalno rešenje

Lokalne timove podržavaju inžinjerski timovi podržani od vendora sa kojima sarađujemo što obezbeđuje najkraće moguće vreme reakcije kao i najkvalitetniju reakciju na incident. To znači da možemo pružiti stručnost i inovacije kako bismo podržali dugoročnu stratešku prednost kroz informacione tehnologije.

Naše iskustvo od dve decenije u unapređenju tehnologije koja podstiče poslovne operacije, omogućuje i garantuje fokus na osnovne aktivnosti sa poverenjem da je naš tim posvećen osiguravanju performansi vaše IT infrastrukture. Ovo je siguran način da dobijete maksimum od svoje investicije.

Šta podrazumevaju IT Services?

IT Services dakle podrazumevaju niz usluga i rešenja koje se mogu prilagoditi kako bi se zadovoljio gotovo svaki tehnološki izazov ili cilj sa kojim se u poslovanju suočavate.

Ova grupa usluga dizajnirani za poboljašnje poslovanja uključujući IT infrastrukturu, komunikacije i aplikacije može se podeliti u:

  • Cloud usluge,
  • Mrežne usluge,
  • Managed IT servise,
  • Hardverske usluge,
  • Softverska rešenja.