Managed Document Services

Mogućnost pristupa informaciji u svakom momentu glavni je aspekt savremenog poslovanja. Ovo rešenje ne podrazumeva samo efikasan sistem za upravljanje dokumentima već primenu novih tehnologija u svakom pogledu. MDS je zapravo čitav ekosistem koji čine ljudi i procesi. On čak obuhvata i politiku zaštite životne sredine kroz jasno definisane poslovne ciljeve. Oslanjajući se na rešenja kompanije RICOH International nudimo vam rešenja prilagođena upravo poslovanju vaše kompanije.

Filozofija, a ne tehnologija

Na savremenom konkurentnom tržištu, sposobnost efikasnog pristupa i širenja informacija je osnova za poslovni uspeh. MDS je zapravo sistem rešenja za optimizaciju procesa stvaranja i kretanja dokumenata koji omogućuje bezbedan pristup do relevantnih informacija kada god je to potrebno.
Usluga obuhvata tri jako bitna elementa upravljanja dokumentima:

  1. Stvaranje informacija,
  2. Kretanje informacija,
  3. Obrada informacija (radi dobijanja poslovne vrednosti).

Za razliku od ostalih kompanija naši predlozi rešenja su dizajnirani isključivo u odnosu na vaše potrebe, imajući u vidu način na koji vaši poslovni procesi već funkcionišu.

MDS-graph

Kolaboracija

Tokom procesa uspostavljanja MDS rešenja naš tim jako blisko sarađuje sa vašim timom koristeći dokazani pristup u uspostavljanju najbolje konfiguracije za vašu organizaciju:

  • PROCENA – Procenjuje se kako čuvate dokumentaciju kao i ko joj pristupa. Procenjuju se uređaji i procedure i uzima se u obzir okruženje. Ovo se odnosi i na štampane i na elektronske informacije.
  • ANALIZA – Analizira se ponašanje korisnika sa idejom dobijanja odgovora na dva pitanja: Šta se štampa? Zašto se štampa?
  • OPTIMIZACIJA – Osigurava se besprekoran pristup i podrška u samom radu u kome informacije nastaju, distribuiraju se i koriste.

Tokom samog procesa ispituje se kako vaši zaposleni reaguju na promene i pristup se prilagođava u skladu sa reakcijom. Ovaj deo procesa se može koristiti kao početni element za Organizational Change Management.
Aspekti bezbedonosne, regulatorne i informacione bezbednosti su jako bitni u samom procesu jer oni takođe utiču na način kako se poslovanje menja u smeru poboljšanja. Ovo je nedvosmislena garancija razvijanja sistema.
Rezultat MDS procesa svakako je apsolutna optimizacija infrastrukture i sistema, što indirektno znači: smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.

Zašto MDS?

Usluge koje čine MDS sistem dizajnirane su oko vaše kompanije ili organizacije sa ciljem da efikasnije koristite svoje informacije. Ovo provereno rešenje će vam pomoći da:

  • Povećate zadovoljstvo kupaca – Kupci očekuju i zaslužuju efikasno uslugu koju prate kvalitetne informacije. Usavršavanje procesa distribucije dokumenata pomaže korisnicima koji su suočeni sa klijentima da lakše obavljaju svoje zadatke i da na taj način pruže personalizovane usluge koje rezultiraju zadovoljstvom i lojalnošću.
  • Iskoristite maksimum (višak vrednosti) iz vašeg informacionog kapitala – Naša rešenja su dizajnirana da olakšaju slobodno kretanje informacija u vašoj organizaciji. Na ovaj način podaci postaju dostupniji, prilagodljiviji, pretraživljiviji, prenosivi i samim tim korisniji, pa na ovaj način povećavate svoju sposobnost da se brzo prilagodite promenljivom poslovnom okruženju.
  • Poboljšate produktivnost i smanjite otpad – Usklađivanje tehnologije sa načinom na koji ljudi vole da rade pomaže zaposlenima da se prilagode promenama direktno poboljšava performanse i produktivnost. Takođe vam pomažemo u upravljanju troškovima vaših poslovnih procesa identifikovanjem uskih grla i kontrolom korištenja resursa kako biste smanjili gubitak vremena i inventara i ubrzali povraćaj vaše investicije.