Short Rental Services

Short Rental Services zarpravo predstavlja usluge kratkoročnog iznajmljivanja opreme za štampu. Na ovaj način korisnik rešava svoju kratkoročnu potrebu za štampom bez kupovine ugovora ili komplikovanih i dugotrajnih ugovora o zakupu.

Fleksibilnost

U savremenom poslovnom svetu želje klijenata su sve više okrenute ka fleksibilnijim modelima plaćanja u želji da se izbegnu bespotrebni i dugoročni troškovi. Ova usluga olakšava planiranje svih „udara“ u štampi.

Ova usluga je vrlo korisna i marketinškim agencijama kao i kompanijama koje se bave organizacijom događaja.

Na ovaj način klijent dobija pouzdane i savremene uređaje koje može iskoristiti u okolnostima kao što su:

 • Festivali,
 • Izložbe,
 • Konferencije,
 • Sportski događajai,
 • Kratkoročni projekti,
 • Poslovne integracije,
 • Stečajni postupci.

Ovi uređaji se često koriste i za opremanje privremenih – projektno orijentisanih radnih prostora.

Ova usluga obezbeđuje fleksibilnu alternativu dugoročnim ugovorima i lizing opcijama.

Svi uređaji pripadaju poslednjoj generacije RICOH MFP-a. Usluga podrazumeva transport, montažu, instalaciju i odnošenje po okončanju projekta.

Ovo je, takođe, i jako dobra opcija za kupce koji se suoče sa iznenadnom i kraktoročnom potrebom za proizvodnjom dokumenata.

Zašto Short Rental Services?

Samo neke od pogodnosti korišćenja ove usluge su:

 • Manji troškovi,
 • Savremeni uređaji,
 • Nedostatak dugoročne obaveze,
 • Kompletno rešenje,
 • Kraći odgovor na zahtev,
 • Brži rok reakcije na kvar,
 • Poverljivo uklanjanje podataka sa uređaja nakon završetka projekta.