SMART BOARDS

Interaktivne table

Interaktivna površina koja daje prezentacijama, sastancima i predavanjima drugačiju dimenziju. One oživljavaju vaše ideje i čine ih razumljivim za sve koji vas slušaju. Softver koji je ugrađen na tablu dodatno stimuliše kreativnost korisnika i omogućava korisniku da koristi niz alata, da nacrta, modifikuje i prezentuje na samoj površini radne površine.

IB-XXXCharacteristicsDescription
88″WRBoard Size1760 x 1280 mm
Active Area1627 x 1147 mm (resolution 4:3 )
96″WRBoard Size2089 x 1280 mm
Active Area1956 x 1147 mm (resolution 16:9, 16:10)
108″WRBoard Size2415 x 1437 mm
Active Area2282 x 1304 mm (resolution 16:9, 16:10)