Integrisani softverski paketi ULTIMA® omogućavaju potpunu kontrolu nad svim resursima, organizacijom odeljenja, skladišta i sektora, detaljnim pregledom internih i eksternih procesa, a takođe pojednostavljuju svakodnevni rad i čine ga lakšim.

Uz potpun uvid u sve segmente rada kompanije, uštedite vreme i steknete prednost u pravljenju pravih odluka, brzo i jednostavno!

Dostupan i prilagodljiv za različite industrije i veličine kompanija

Ultima

The integrated software packages ULTIMA® allow a complete control over all resources, organization of wards, storages and sectors, a detailed review of the internal and external processes, and they also simplify the everyday work and make it easier.

With the complete insight into all the segments of the company’s work, you save time and gain an advantage in making the right decisions, quickly and simply!

Available and adaptable for different industries and sizes of companies.

Profil

ULTIMA®

The integrated software packages ULTIMA® allow a complete control over all resources, organization of wards, storages and sectors, a detailed review of the internal and external processes, and they also simplify the everyday work and make it easier.

With the complete insight into all the segments of the company’s work, you save time and gain an advantage in making the right decisions, quickly and simply!

Available and adaptable for different industries and sizes of companies.

ERP Solutions

Softverski paketi koji omogućavaju apsolutnu kontrolu nad svim resursima, orijentaciju sektora, detaljan pregled svih internih i eksternih procesa, siguran i jednostavan svakodnevni rad.

Ultima business modules

Poslovno orijentisani softverski moduli za nadogradnju operativnosti u radu, samostalno ili u integraciji sa ERP sistemima.

Ultima mobile work

Poslovno orijentisani softverski moduli za nadogradnju operativnosti u radu, samostalno ili u integraciji sa ERP sistemima.

POS & Retail

Softverske aplikacije za maloprodaju koje rade samostalno ili u integraciji sa EPR sistemima