Ultima Records
Management

Dokumenta na samo klik od vas!

  • Savremeno rešenje za arhiviranje i upravljanje fizičkom i elektronskom dokumentacijom.

2,5 sata dnevno
zaposleni potroše na
pretragu informacija.

Svaki dokument se
u toku životnog veka
iskopira 19 puta više

10% dokumenata
se zagubi
u poslovanju

Digitalizacija dokumentacije

Sva dokumenta se skeniraju samo jednom i dostupna su svima.

Brza i efikasna pretraga dokumenata

Pretraživanje dokumenata sa bilo kog uređaja i u bilo kom trenutku.

Dostupnost dokumentacije i informacija

Sva dokumenta su uvek dostupna u elektronskoj verziji, bez pretrage fizičkih verzija. Digitalni dokument sadrži i lokaciju fizičkog dokumenta.

Nov dokument

1. Skeniranje

Skenirajte više dokumenta odjednom. Iskoristite mogućnost barkoda.

2. Indeksiranje

Dodelite atribute svojim dokumentima i učinite ih dostupnijim.
Povežite informaciju o fizičkoj lokaciji sa elektronskom kopijom.

3. Pretraga

Pretražite svoja dokumenta sa bilo kog uređaja u bilo kom trenutku.

4. Korišćenje

ПрегледPregledajte i preuzmite svoja dokumenta.
Podelite ih sa svojim kolegama ili klijentima samo jednim klikom.

5. Arhiviranje

Na jednostavan način organizujte fizičku i digitalnu arhivu svoje kompanije.

Nov dokument

1. Skeniranje

Skenirajte više dokumenta odjednom.
Iskoristite mogućnost barkoda.

2. Indeksiranje

Dodelite atribute svojim dokumentima i učinite ih dostupnijim.Povežite informaciju o fizičkoj lokaciji sa elektronskom kopijom.

3. Pretraga

Pretražite svoja dokumenta sa bilo kog uređaja u bilo kom trenutku.

4. Korišćenje

Pregledajte i preuzmite svoja dokumenta. Podelite ih sa svojim kolegama ili klijentima samo jednim klikom.

5. Arhiviranje

Na jednostavan način organizujte fizičku i digitalnu arhivu svoje kompanije.

Prilagodljivost

ULTIMA RMS je pored srpskog i engleskog jezika dostupna i na makedonskom i albanskom jeziku.
Sistem je dostupan kao CLOUD rešenje, a na zahtev klijenta može biti instaliran i kao IN-HOUSE rešenje.

Optimizacija

ULTIMA RMS vam omogućuje da ne čuvate i da pripremite za poverljivo uništavanje zastarela dokumenta čiji je rok važenja prošao dok će informacije i digitalna verzija dokumenta ostati dostupni.

Sigurnost

Kompletna baza podataka i zapisa koju koristi ULTIMA RMS je zaštićena u skladu sa najvišim standardima koja se odnose na elektronski pristup i čuvanje digitalnih informacija.