ULTIMA® ERP Solutions

ULTIMA® ERP

ULTIMA® ERP je poslovni paket sa integrisanim softverskim rešenjima, dizajniran da zadovolji potrebe svake kompanije za planiranje i upravljanje svojim resursima.

Integrisana softverska rešenja ULTIMA®, koja su dostupna u paketima Basic, Standard, Professional i Enterprise, omogućavaju potpunu kontrolu nad svim resursima, organizovanje odeljenja i detaljan pregled svih internih i eksternih procesa. Sa potpunim uvidom u sve segmente, kompanija štedi vreme i ima prednost u donošenju odluka, brzom i jednostavnom.

Softverski paketi predstavljaju kombinaciju modula za različite segmente u radu kompanije: snabdevanje, prodaja, distribucija, komercijalni rad, knjigovodstvo, promocija prodaje, generisanje i distribucija izveštaja.

ULTIMA® Basic – Paket za mala i srednja preduzeća, pogodan za distribuciju proizvoda za široku potrošnju, prodaju roba i usluga. Može se koristiti za prodaju (maloprodaja, veleprodaja), snabdevanje, skladištenje, usluge, itd. Uključene funkcije:

 • Ulazni dokumenti – priznanice, povratne priznanice
 • Izlazni dokumenti – fakture, deklaracije
 • Neograničen broj skladišta
 • Rad sa mnogim cenovnicima
 • Kancelarija za plaćanja
 • Operativno računovodstvo
 • Osnovni materijalni i finansijski izveštaji

ULTIMA® Standard – Paket koji kompanijama omogućava da imaju potpuni uvid u rad kroz detaljne finansijske izveštaje i analizu prodaje. Pored uključenih osnovnih funkcionalnosti Basic paketa, ULTIMA® Standard obezbeđuje povećanu efikasnost i kontrolu detaljnih funkcionalnosti koje su:

 

 • Računovodstvo (finansijsko upravljanje)
 • Osnovna sredstva
 • Grupno kopiranje dokumenta
 • Grupno fakturisanje
 • Grupno štampanje dokumenata
 • Korisnička analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Obračun u stranoj valuti – Carina
 • Napredni materijalni i finansijski izveštaji

ULTIMA® Professional – Paket za srednje i velike kompanije, koji uključuju složenije procese u svom radu. Predefinisani tok dokumenata povećava efikasnost rada i automatizuje široke procedure za izradu dokumenata. Pored uključenih funkcionalnosti standardnog paketa, ULTIMA® Professional uključuje:

 

 • Proizvodnja
 • Protok dokumentacije
 • Budžetski modul
 • Modul snabdevanja
 • Lager

 

ULTIMA® Enterprise – Paket sa naprednim softverskim rešenjima dizajniranim da zadovolje potrebe velikih kompanija sa složenim organizacijskim strukturama, procesima i procedurama rada. Softver omogućava poboljšanu kontrolu i povećanu efektivnost na više nivoa:

 

 • Potpuni uvid u materijalni i finansijski rad kompanije
 • Kontrola svih ulaznih i izlaznih procesa
 • Pristup širokoj bazi podataka
 • Napredna analiza tržišta i potrošača
 • Standardizacija u skladu sa finansijskim pravilnicima
 • Kompatibilnost sa različitim ISO standardima

 

Osim uključenih funkcionalnosti Professional paketa, ULTIMA® Enterprise takođe uključuje:

 

 • Modul za obračun plata i upravljanje ljudskim resursima
 • Automatski izveštaji (Informacioni sistem upravljanja – MIS)
 • Poslovna analitika
 • CRM (Upravljanje odnosima sa korisnicima)

 

ULTIMA® ERP paketi rade u korisničkom Windows okruženju ili u Cloud sistemu (virtualni server, kojima se pristupa preko Interneta). Omogućena je komunikacija sa drugim modulima i softverskim paketima, kao što su SPINAKER za maloprodajne procese, ULTIMA Distribution Mobile, iULTIMA, Inventory, HR i Payroll, WMS, CRM.