CRM Mobile Tablet

iUltima

Panic Button System

ULTIMA® Distribution Mobile

Mobilne aplikacije koje rade sa ERP i CRM sistemima, Panic Button sistem

CRM Mobile Tablet

CRM Mobile Tablet, mobilna aplikacija za kompanije koje se bave prodajom i distribucijom roba ili usluga, modul za generisanje podataka sa terena.

 

Aplikacija omogućava brzo i jednostavno upravljanje klijentskim podacima – kontakt informacije, praćenje komercijalnih aktivnosti, posete, narudžbenice i prodaja na terenu.

 

Podaci se prenose i šalju u centralnu bazu podataka u realnom vremenu putem sigurnog i brzog komunikacionog kanala.

 

Osnovne funkcionalnosti uključuju:

 

 • Naručivanje proizvoda.
 • Vođenje evidencije o zastarelim proizvodima
  • Lični program
  • Konkurentni program
 • Pregledanje liste aktivnosti.
 • Marketing materijali.
 • Dosije klijenata
 • Upitnik – formular koji služi za ispitivanje potrošača.

 

Aplikacija radi sa Windows, iOS i Android platformama. Mobilna internet konekcija 3G / 4G je potrebna za komunikaciju u realnom vremenu.

 

Midlver je postavljen na centralnoj lokaciji (server) i prihvata sve operacije tableta korisnika i omogućava čitanje ili snimanje u bazi podataka.

iUltima

iULTIMA®,  mobilna aplikacija dizajnirana za iPad tablet, koja je deo Dune-ovog softverskog sistema ULTIMA® i CRM.

Sa iULTIMA®, kompanije mogu ponuditi tačne i pravovremene informacije za svoje korisnike, kako bi poboljšale njihovu uslugu, ali i pružile konkurentsku prednost. Korisnici ovog sistema mogu koristiti niz dokumenata i izveštaja direktno sa terena, koji se odmah sinhronizuju sa centralnom bazom podataka kompanije.

 

iULTIMA® je dodatak ULTIMA® ERP-a i može funkcionisati samo kao kompatibilna aplikacija ULTIMA® Basic, Standard, Professional i Enterprise paketa.

 

Sa iULTIMA®, korisnici ERP softvera imaju neverovatnu priliku da doprinesu proširenju prodaje, produktivnosti zaposlenih i da dobiju potpuni uvid u rad kompanije.

 

Osnovne funkcionalnosti uključuju:

 

 • Izrada dokumenata
 • Posete
 • Porudžbina
 • Upitnik
 • Kontrola (okruženje)
 • TMM Isporuka
 • Pregledanje dosijea klijenta
 • Spisak dokumenata
 • Integracija sa bazom podataka kompanije
 • Integracija sa ULTIMA® paketima

 

iULTIMA® je dostupan za tablete sa iOS-om. Omogućava komunikaciju sa centralnom bazom podataka putem mobilnog interneta. Može se integrisati i povezati se sa svim ULTIMA EPR – Basic, Standard, Professional, Enterprise i CRM paketima.

Panic Button system

Dugme u slučaju panike

 

Dugme u slučaju panike je sistem za upravljanje primljenim izveštajima generisanim od strane registrovanog korisnika preko mobilnog telefona kada je potrebna fizička zaštita.

 

Sistem je jednostavan i intuitivan, sa minimalnim interfejsom i jednostavan za korišćenje. Kada se generiše izveštaj korisnika koji traži zaštitu, sistem se informiše identifikovanjem lokacije na mapi. Sistem analizira i identifikuje patrolu koja je najbliža lokaciji, a zatim što je moguće brže pošalje je da interveniše u vezi sa korisnikom.

 

Primarna funkcionalnost je da sa samo jednim pritiskom na Dugme u slučaju panike, aplikacija automatski šalje koordinate svakih 5 sekundi i stvara intenzivno alarmiranje.

 

Moduli Dugmeta u slučaju panike sistema uključuju:

 

 • Mobilnu aplikaciju za generisanje izveštaja i slanje geo-lokacije (lokacija za traženu intervenciju).
 • Modul za prijem izveštaja i upravljanje izveštajima, distribucija naloga patrolama i administriranje sistema.
 • Mobilna aplikacija za prijem naloga (patrola). Dostupno za upotrebu na uređajima sa više platformi (Windows, Android, iOS).
 • Korisnički portal za registraciju u sistemu i upravljanje ličnim podacima.

Korisnička aplikacija je dostupna za mobilne uređaje koji moraju imati ugrađeni GPS i mobilni internet.

ULTIMA® Distribution Mobile

ULTIMA® Distribution Mobile

 

ULTIMA® Distribution Mobile je moćan alat koji omogućava potpunu radnu pokretljivost i stvoren je za prodaju aktivnosti prodajnih / komercijalnih timova kompanije koje rade na terenu.

 

Aplikacija komunicira u realnom vremenu sa serverom za sinhronizaciju podataka (prenos i slanje) putem mobilnog interneta (3G, 4G).

 

ULTIMA® Distribution Mobile omogućava: kreiranje dokumenata na terenu (nalog, deklaracija, faktura itd.), štampanje dokumenata sa štampačem instaliranim u vozilu putem bežične komunikacije (Bluetooth), povezivanje i komunikaciju sa fiskalnim štampačem za štampanje fiskalnih računa kada klijenti plaćaju u gotovini.

 

ULTIMA® Distribution Mobile omogućava komercijalistima da imaju pristup svim informacijama prilikom posete klijentu (dugovanja, prethodne prodaje itd.), i na taj način ubrzavaju proces prodaje i isporuke robe i dokumenata.

 

Funkcionalnosti uključuju:

 

 • Komunikaciju u realnom vremenu (3G, 4G)
 • Izradu dokumenta (fakture, gotovinske fakture, deklaracije, povratni računi, porudžbine itd.)
 • Štampanje dokumenata
 • Uvid u otvoreni i dospeli dug
 • Spisak dokumenata
 • Bežičnu komunikacija sa štampačem i fiskalnim registrima
 • Identifikaciju GPS lokacije za kreirani dokument

 

ULTIMA® Distribution Mobile dostupan je za uređaje sa Windows Mobile 6.5 ili Android operativnim sistemima. Omogućava komunikaciju sa centralnom bazom podataka putem mobilnog interneta. Omogućena je integracija i povezivanje sa svim ULTIMA ERP – Basic, Standard i Professional paketima.